Βλαισός Μέγας Δάκτυλος

Ο βλαισός μέγας δάκτυλος είναι συχνό πρόβλημα  κατά το οποίο παρατηρείται σταδιακή απαγωγή  και  στροφή  του μεγάλου  δακτύλου με παρουσία εξόστωσης στην βάση του. Είναι [...]