Ο όρος ‘ASI’ προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων:
Anterior (=πρόσθια), γιατί η προσέγγιση στο ισχίο γίνεται κατ’ ευθείαν από την πρόσθια πλευρά της άρθρωσης.
Supine (=ύπτια), γιατί η επέμβαση γίνεται με τον ασθενή σε ‘φυσική’ ύπτια θέση.
Intermuscular (=ανάμεσα από τους μύες), γιατί η προσέγγιση στο ισχίο γίνεται μεταξύ των μυικών ομάδων που περιβάλλουν την άρθρωση του ισχίου, χωρίς να τραυματίζονται ή να πειράζονται με άλλο τρόπο οι σημαντικές αυτές μυικές ομάδες.