– Η μέθοδος ASI γίνεται χωρίς τομές και κακώσεις των μυών, τενόντων και νεύρων, κάτι που σημαίνει ότι, ο ασθενής σηκώνεται από το κρεβάτι πιο γρήγορα και επανέρχεται στις φυσιολογικές του δραστηριότητες με πολύ λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο.

– Eπιτρέπει τον εύκολο έλεγχο του ακριβούς μήκους του ποδιού κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ούτως ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος ανισοσκελίας (διαφοράς στο μήκος των δύο ποδιών).

– Eπιτρέπει τον έλεγχο της σταθερότητας του ισχίου κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ώστε να εκμηδενίζεται ο κίνδυνος εξάρθρωσης αργότερα.

– Mε τη χρήση ακτινοσκοπικού ελέγχου κατά τη διάρκεια του χειρουργείου εξασφαλίζεται η άριστη τοποθέτηση των υλικών.

– H τεχνική είναι κατάλληλη για όλους χωρίς να παίζει κανένα ρόλο το βάρος (ακόμα και παχύσαρκοι) καθότι, το σημείο τομής από τη φύση του έχει ελάχιστο υποδόριο λίπος.

– Ο συνολικός χρόνος της επέμβασης είναι μικρότερος από τις συνήθεις μεθόδους.

Μείωση απώλειας αίματος και κατα συνέπεια μη αναγκαιότητας για μετάγγιση.

– Τέλος, το σημαντικότερο πλεονέκτημα της άμεσης κινητοποίησης του ασθενούς μετά το χειρουργείο και της ταχύτατης μετεγχειρητικής αποκατάστασης λόγω της ελαχιστοποίησης του πόνου καθώς και αποφυγής ατροφίας των μυών του ισχίου (η οποία παρατηρείται με άλλες χειρουργικές μεθόδους).