Αναθεωρήσεις Ολικών Αρθροπλαστικών Ισχίου & Γόνατος

Τις τελευταίες δεκαετίες ο αριθμός των ολικών αρθροπλαστικών του ισχίου και του γόνατος που έχουν πραγματοποιηθεί είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλος.

Τα πρώτα χρόνια τα υλικά τα οποία διαθέταμε  δεν ήταν εμβιομηχανικά τόσο καλά σχεδιασμένα, όπως τα σημερινά. Αυτό είναι παρά πολύ σημαντικό για τη βιωσιμότητα των ολικών αρθροπλαστικών. Σήμερα λόγω των προαναφερθέντων καθώς επίσης, και του χρόνου του οποίου έχει παρέλθει όλο και πιο συχνά  προσέρχονται ασθενείς με έντονα ενοχλήματα επί εδάφους ολικών αρθροπλαστικών, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν και έχουν υποστεί χαλάρωση.

Τα προβλήματα με τα οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι σε μερικές περιπτώσεις είναι μικρά, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σημαντικά (τεράστια οστικά ελλείμματα) και σε ελάχιστες περιπτώσεις δυσεπίλυτα. Η χειρουργική εμπειρία και οι ειδικές χειρουργικές τεχνικές είναι απαραίτητες για τη διεκπεραίωση αυτών των χειρουργείων. Επίσης, σημαντική είναι και η επιλογή των υλικών των οποίων θα χρησιμοποιηθούν.

Είχα την τύχη τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας μου, να βρίσκομαι κοντά σε εξαίρετους συναδέλφους στην πανεπιστημιακή κλινική του νοσοκομείου ΚΑΤ, οι οποίοι πραγματοποίησαν μεγάλο αριθμό αναθεωρήσεων ολικών αρθροπλαστικών.

Από τότε παρακολουθώ όλες τις εξελίξεις στον τομέα αυτό στην Ελλάδα και σε κέντρα του εξωτερικού. Τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια έχω πραγματοποιήσει πολύ μεγάλο αριθμό αναθεωρήσεων ολικών αρθροπλαστικών ισχίου και γόνατος με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα.