> ΡΗΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ
> ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ
> ΧΟΝΔΡΙΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΓΟΝΑΤΟΣ
> ΡΗΞΕΙΣ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΜΟΥ